Emas Patuh Shariah

Riba sering kita kaitkan dengan pinjaman. Riba juga ada melibatkan urusan jual beli. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al baqarah ayat 275. Oleh yang demikian ramai antara kita berusaha untuk memastikan semua urusan harian kita tidak melibatkan riba dan yang tidak patuh shariah. Alhamdulillah sumber rezeki kita

Continue reading »

Spread Emas

Apabila melibatkan diri dengan emas pelaburan, kita tidak boleh lari dari spread. Spread adalah sisihan harga atau perbezaan harga jualan (kedai jual kepada kita) dan harga belian (kedai beli dari kita) pada masa itu. Jadi jika kita beli emas dan terus jual kepada penjual tersebut, dia akan terus mendapat keuntungan

Continue reading »